วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกับ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมจัดการแข่งขันทักษะการจัดการเครือข่าย read more

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมนักเรียนใหม่ read more

กำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา read more

กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาใหม่