กิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

22 March 2019 0

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 21 มีนาคม 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ปฏิทินกิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

3 November 2018 0

ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั่วโมงกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น.

กิจกรรมกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

19 October 2018 0

รายชื่อและจำนวนกิจกรรมกลาง ที่นักเรียน-นักศึกษา ในแต่ระดับชั้นต้องเข้าร่วมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การศึกษาดูงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2561

15 July 2018 0

กำหนดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์ read more

อบรม-สัมมนา

การอบรม HPE Aruba Wireless Network Mini Workshop

20 September 2019 0

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด และ บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล read more