กิจกรรม

ประกาศการซ่อมเสริมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2564

17 March 2022 0

กำหนดการซ่อมเสริมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศการซ่อมเสริมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2564

22 October 2021 0

กำหนดการซ่อมเสริมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่ไม่ผ่านกิจกรรมในภาคเรียนที่ read more

กำหนดการซ่อมเสริมกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

26 March 2021 0

กำหนดการซ่อมเสริมกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศการซ่อมเสริมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2563

4 June 2020 0

กำหนดการซ่อมเสริมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2563

อบรม-สัมมนา

การอบรมมาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง

22 October 2021 0

การอบรมมาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ read more