LINK CAMPUS CABLING & NETWORKING (LCCN) 2022

24 มิถุนายน 2565 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรม LINK CAMPUS CABLING & NETWORKING (LCCN) เพื่อศึกษาระบบสายสัญญาณเครือข่ายพื้นฐานและความสำคัญของระบบสายสัญญาณ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน ในระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตในบ้านพักอาศัย มีการฝึกทักษะภาคปฏิบัติในการเชื่อมต่อสายสัญญาณทั้งสาย UTP และ สาย Fiber Optic

Social Share