การอบรมมาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จัดฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง” ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2564

ภาพและวิดีโอระหว่างการฝึกอบรม

Social Share