กำหนดการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วัน เดือน ปีรายละเอียด
24 ก.พ. – 4 มี.ค. 2565สอบประมวลความรู้ ทุกระดับชั้นปี
7-11 มี.ค. 2565ส่งผลการเรียนพร้อมใบแสดงความก้าวหน้าทางการเรียน
16 มี.ค. 2565ประชุมอนุมัติผลการเรียน
18 มี.ค. 2565ประกาศผลการเรียน ระดับ ปวช. ปวส. และ ทล.บ.
21-23 มี.ค. 2565ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.
24-25 มี.ค. 2565สอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.
28 มี.ค. 2565ประกาศผลการสอบแก้ตัว ปวช.
23 พ.ค. 2565วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ที่มา ประกาศวิทยาลัยฯ

Social Share