ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2563

1. สมัคร online ได้ที่ http://datacenter.vec.go.th เลือกสมัครเรียนอาชีวศึกษา หรือ คลิกที่นี่

2. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่วิทยาลัยฯ วันที่ 2-8 มีนาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ > กำหนดการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา

Social Share