กำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

(คลิกบนรูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

Social Share