การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมนักเรียนใหม่ (ปวช.1)

ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ตารางการฝึกอบรม

(คลิกบนรูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

Social Share