การจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   – ผู้ปกครองระดับชั้น ปวช.1 เวลา 08.00-12.00 น.
   – ผู้ปกครองระดับชั้น ปวส.1 เวลา 13.00-16.00 น.

กำหนดการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ปวช.1


กำหนดการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ปวส.1

* (คลิกบนรูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

Social Share