พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

21 มีนาคม 2562

ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ภาพบรรยากาศ

 

Social Share