ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชา ระดับชั้น
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส.1 ปวส.2  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวส.1 ปวส.2  
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ปวส.1 ปวส.2  
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ปวช.1 ปวส.1  

ภาพประกอบ Calendar vector created by Freepik

Social Share