กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน 2564

ภาคเรียนฤดูร้อน
(ตามแผนการเรียน)
1-11 มีนาคม 2565ลงทะเบียนตามแผนการเรียนระดับ ปวส.1 ขึ้น ปวส.2
14 มีนาคม 2565วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ตามแผนการเรียน)
14-18 มีนาคม 2565– ครูที่ปรึกษาระดับ ปวส.1 ขึ้น ปวส.2 รวบรวมบัตรลงทะเบียน
– ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อนช้ากว่ากำหนด (ปรับ 100 บาท) ชำระเงินที่ห้องการเงิน
ภาคเรียนฤดูร้อน
(เรียนซ้ำเรียนเพิ่ม)
21-31 มีนาคม 2565ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน (เรียนซ้ำเรียนเพิ่ม) ชำระเงินที่ห้องการเงิน
28 มีนาคม 2565วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน (เรียนซ้ำเรียนเพิ่ม)
9-12 พฤษภาคม 2565ส่งใบคำร้องขอจบการศึกษาที่งานทะเบียน
17 พฤษภาคม 2565ลงทะเบียนสอบแก้ตัวภาคเรียนฤดูร้อน (ระดับ ปวช.)
18 พฤษภาคม 2565สอบแก้ตัวภาคเรียนฤดูร้อน
เรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ปวส.1 ม.6 (นักศึกษาเข้าใหม่)
4 เมษายน 2565วันเปิดภาคเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ปวส.1 ม.6 (ยกเว้นช่างไฟฟ้ากำลัง)

ที่มา ประกาศวิทยาลัยฯ

Social Share