แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด และ บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จัดการอบรม HPE Aruba Wireless Network Mini Workshop

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส.1-2 และผู้ที่สนใจ

วันที่ 19 กันยายน 2562

ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วิทยากร
นายอรรคเดช    พิมพา Territory account manager Hewlett Packard (Thailand)

 

ภาพ จากงานประชาสัมพันธ์

Social Share