กำหนดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2561
-วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00-16.30 น.
– สถานที่ดูงานสำนักปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ (ตอนล่าง) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
– ขึ้นรถที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

Social Share