วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกับ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ร่วมจัดการแข่งขันทักษะการจัดการเครือข่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ในการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562

ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โดยมีคณะกรรมการจาก บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด

นายอรรคเดช   พิมพา Territory account manager Hewlett Packard (Thailand)

นายสิทิธา  จารุรักษ์ Territory account manager Hewlett Packard (Thailand)

 

Social Share