กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน 2564 ภาคเรียนฤดูร้อน (ตามแผนการเรียน)1-11 มีนาคม 2565ลงทะเบียนตามแผนการเรียนระดับ ปวส.1 ขึ้น ปวส.214 มีนาคม 2565วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ตามแผนการเรียน)14-18 มีนาคม 2565– ครูที่ปรึกษาระดับ ปวส.1 ขึ้น ปวส.2 รวบรวมบัตรลงทะเบียน– ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อนช้ากว่ากำหนด (ปรับ 100 บาท) ชำระเงินที่ห้องการเงินภาคเรียนฤดูร้อน(เรียนซ้ำเรียนเพิ่ม)21-31 มีนาคม…