กำหนดการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วัน เดือน ปีรายละเอียด24 ก.พ. – 4 มี.ค. 2565สอบประมวลความรู้ ทุกระดับชั้นปี7-11 มี.ค. 2565ส่งผลการเรียนพร้อมใบแสดงความก้าวหน้าทางการเรียน16 มี.ค. 2565ประชุมอนุมัติผลการเรียน18 มี.ค. 2565ประกาศผลการเรียน ระดับ ปวช. ปวส. และ ทล.บ.21-23…