วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกับ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมจัดการแข่งขันทักษะการจัดการเครือข่าย read more