ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน

15 July 2018 0

นักเรียนระดับ ปวช.2-3 ติดต่อรับเงินค่าเครืองแบบและอุปกรณ์การเรียน ได้ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 4 (โรงอาหาร) - ระดับ ปวช.2 เวลา 8.30-12.00 น. - ระดับ ปวช.3 เวลา 13.00-16.30 น. เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการรับเงินคืน…

กิจกรรม

การศึกษาดูงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2561

15 July 2018 0

กำหนดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2561 -วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00-16.30 น. - สถานที่ดูงานสำนักปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคเหนือ (ตอนล่าง) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - ขึ้นรถที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

อบรม-สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

20 July 2018 0

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับ ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 60 คน ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561