ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2561

25 May 2018 0

กำหนดการถ่ายรูปและการแต่งกาย เพื่อทำบัตรนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียน-นักศึกษา สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

คู่มือการใช้งาน RMS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษา

13 May 2018 0

คู่มือการใช้งาน RMS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษา คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (RMS) ดาวน์โหลดไฟล์ pdf การใช้งาน RMS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษา (ฝึกงาน) ภาคเรียนที่ 1/2561

10 May 2018 0

ปฐมนิเทศนักศึกษา (ฝึกงาน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา ปวช.2 ช่างยนต์ (ทวิภาคี) วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น.  ณ อาคาร 4 ชั้น…

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

5 May 2018 0

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรม

รายชื่อกิจกรรมกลางของวิทยาลัยฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

25 May 2018 0

รายชื่อกิจกรรมกลางของวิทยาลัยฯ สำหรับนักเรียน-นักศึกษาแต่ละระดับชั้นที่ต้องเข้าร่วม และเกณฑ์การผ่านกิจกรรมกลาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม