จำหน่ายคู่มือพร้อมใบสมัคร (ในวันและเวลาราชการ)

  • ระดับ ปวช. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2560
  • ระดับ ปวส. วันที่ 1-25 กุมภาพันธ์ 2560

สมัครออนไลน์ สมัครได้ที่ http://datacenter.vec.go.th/

  • ระดับ ปวช. กรอกใบสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2560
  • ระดับ ปวส. กรอกใบสมัคร วันที่ 1-25 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่รับสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร (ในวันและเวลาราชการ)

  • อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องทะเบียน
  • ระดับ ปวช. 27-30 มีนาคม 2560
  • ระดับ ปวส. 22-25 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนที่เปิดรับสมัคร