กำหนดส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
14-20 ก.พ. 2560  สอบประมวลความรู้ ทุกระดับชั้น
24 ก.พ. 2560  ส่งผลการเรียน ปวช.3, ปวส.2
27 ก.พ. 2560  ส่งผลการเรียน ปวช.1-2, ปวส.1
6 มี.ค. 2560  ประการผลสอบ ปวช.3, ปวส.2
7 มี.ค. 2560  ประกาศผลสอบปวช.1-2, ปวส.1
8 มี.ค. 2560  สอบแก้ตัว ปวช.3
9 มี.ค. 2560  ส่งผลสอบแก้ตัว ปวช.3
10 มี.ค. 2560  ประกาศสอบแก้ตัว ปวช.3
27 มี.ค. 2560  ประกาศผลการเรียน ปวช.1-2, ปวส.1
15-16 พ.ค. 2560  ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ปวช.1-2
17-18 พ.ค. 2560  สอบแก้ตัว ปวช.1-2
22 พ.ค. 2560  ส่งผลสอบแก้ตัว ปวช.1-2
24 พ.ค. 2560  ประกาศผลสอบแก้ตัว ปวช.1-2